lt  |  en 
į pradžią
 
 
 
 
 
 
 

LIETUVOS AMŽIAUS POKYČIŲ MEDICINOS ASOCIACIJA

 


Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis demografinis senatvės koeficientas (60 m. ir vyresnio amžiaus žmonių skaičius, tenkantis 100 vaikų iki 15 metų) per dešimtį metų padaugėjo nuo 97 iki 144, išlaikomo pagyvenusio amžiaus žmonių koeficientas nuo 2001 iki 2011 m pakito nuo 31 iki 34, vidutinis gyventojų amžius atitinkamai pakito nuo 39,8 metų 2001 m. iki 41,8 metų - 2011m. Lietuvos visuomenė yra senstanti, nes 65 m. ir vyresni žmonės sudaro vidutiniškai apie 12% visų Lietuvos gyventojų (pagal pasaulinius standartus senstanti visuomenė yra tokia, kai  65 m. amžiaus žmonės sudaro 7% šalies gyventojų).


Senstančios visuomenės bruožai yra susiję su sveikatos būklės kaita, priežiūra ir svarbiausiais gyvenamos aplinkos veiksniais. Visuomenei senstant, daugėja lėtinių ligų, specifinių, seniems žmonėms būdingų būklių, atsiranda taip vadinamo poliligotumo reiškiniai. Kita opi problema – jaunų ir vidutinio amžiaus žmonių sergamumo didėjimas lėtinėmis ligomis, jų organizmo senėjimo sparta. Apie 45-uosius gyvenimo metus dėl kintančios sveikatos gyvenimo kokybė prastėja. Darnaus vystymosi koncepcijos (Vilnius,2003) nuostatos gyvenimo kokybę apibrėžia kaip socialinių, ekonominių ir aplinkos veiksnių sąveikos rezultatas. Senstančios  visuomenės gyvenimo kokybei yra ypač svarbūs sveikatos būklė ir sveikatos paslaugų veiksmingumas.


Lietuvoje pribrendo poreikis keisti šalies gyventojų požiūrį į savo sveikatą. Dėl to reikalinga organizacija, kuri dalyvautų formuojant veiksmingesnę sveikatos ir socialinę politiką, orientuotą  į gyvenimo kokybės gerinimą, prisidėtų siekiant geresnių prognostinių reikšmių Lietuvos gyventojų fizinių, psichologinių ir socialinių santykių srityse.


Išvardytoms problemoms spręsti 2004 metais Europoje įkurta organizacija - ESAAM (European Society of Anti-Aging Medicine ), vienijanti  Europos šalių medikus, kitų sričių specialistus.  Lietuvoje steigiama Lietuvos amžiaus pokyčių medicinos asociacija (Lietuvos prevencinės, regeneracinės ir amžiaus pokyčių medicinos asociacija) - tai tarpdisciplininė  medicinos ir mokslo  organizacija, kurios pagrindinis tikslas – skleisti ir propaguoti  žinias apie prevencinę, atjauninimo ir amžiaus pakitimų mediciną. Asociacija vienija įvairių sričių mokslo, mokslinių tyrimų, gydymo bei sveikatingumo organizacijas, gydytojus, mokslininkus, siekiančius susipažinti su naujausiais tyrimais žmonių amžiaus pokyčių prevencijos srityje, dalintis patirtimi ir idėjomis įgyvendinat sveikos gyvensenos strategijas konkrečioje šalyje. Kitais žodžiais tariant, tai nauja medicinos kryptis, jungianti daugiametę patirtį ir naujausius medicinos mokslo pasiekimus, taikanti žmogaus amžiaus pokyčių profilaktikos ir gyvenimo kokybės išsaugojimui naujausius būdus ir metodus. 


Taigi Lietuvos medikai įkūrė Sąjungą, kuri siekia įgyvendinti tęstinį medicinos darbuotojų mokymą ir mokymąsi prevencinės, regeneracinės ir amžiaus pakitimų medicinos srityse, atsižvelgdama į naujausius mokslinių tyrimų rezultatus, rengti antisenėjimo švietimo plėtros gaires, kaupti ir skleisti informaciją apie pasaulyje ir Lietuvoje taikomas pažangiąsias technologijas bei šviesti visuomenę kovos su senėjimo, žmogaus organizmo atjauninimo bei ligų profilaktikos klausimais.


Iniciatyvinė darbo grupė, kurią sudaro įvairių medicinos sričių medikai specialistai, pritarus Vilniaus universiteto medicinos fakulteto prodekanui profesoriui, habilituotam daktarui Rimantui Stukui,  urologui – nefrologui, habilituotam biomedicinos mokslų daktarui, profesoriui Baliui Dainiui, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centro vadovui, mokslų daktarui Dainiui Pūrui, 2012 m. vasario mėn. 29 d. įkurta  Lietuvos Amžiaus Pokyčių Medicinos Asociacija.


Siekdami, kad naujai kuriamos Asociacijosos veikla būtų efektyvi, jos uždaviniai, tikslai bei numatomos įgyvendinti programos būtų prieinamos plačiai visuomenei, siūlome dalyvauti Lietuvos amžiaus pokyčių medicinos asociacijos veikloje.

 

 

Asociacijos vadovas gyd. Liutauras Markevičius